Kreativ Masterclass i Fotografi

Et årigt forløb

Underviser Ole Jauch

Weekend (en dag) undervisning

Ansøgningsfrist løbende (2020 hold er igang)

Kreativ Masterclass i Fotografi er for dig, der gerne vil arbejde seriøst med et fotografisk eller kunstnerisk projekt fra idefasen til det færdige udtryk.

Du kan arbejde med enten et selvvalgt eller givet projektoplæg. I forbindelse med din ansøgning vil du blive inviteret til et kort telefonisk interview, hvor vi taler om det oplæg eller projekt du kan forestille dig at arbejde med undervejs på forløbet. Såfremt du ikke har en projekt-ide, vil vi vende og tale om muligheder for et projekt for dig. Dit endelige projekt beslutter du ved første mødegang.

Foruden det gennemgående projekt vil vi arbejde med og kigge på nogle af de elementer, der gør os til fotografer. Vi arbejder med passion, kreativitet, inspiration og ikke mindst arbejder vi med DIG og DIT fotografi.

Vi gennemgår, diskutere og går selvfølgelig i dybden med det, at arbejde med og lave et fotografisk eller kunstnerisk projekt. Vi tale om de forskellige faser i et kreativt projekt og vi taler om de praktiske forhold, der skal være på plads når vi gerne vil lave et projekt.

Det er ikke afgørende, at du har et mål med dit projekt, men det er afgørende at du har et mål om at arbejde seriøst med dig selv og dine værdier i forhold til kreativiteten og fotografiet. Undervejs kan det være "målet" viser sig for dig, hvis du ikke kender det fra start. I forhold til projektet arbejder vi individuelt og i dit tempo og netop derfor er holdet begrænset til max 10 deltagere. Det er vigtigt at vi kan skabe en tillid gruppen imellem, da vi kommer til at dele, for nogle, personlige forhold, der netop ofte indgår i vores kunst og fotografi. Netop sparringen med hinanden er et vigtigt element i det kreative arbejde, både her på Masterclass men især ude i det "virkelige" kunstverden.

Om du anvender digital, analog eller anden form for fotografisk medie er ikke afgørende for din deltagelse, men vigtigt at bemærke at det ikke er et teknikkursus og det forventes at du (så vidt muligt) har styr på den teknik du anvender. Vi kan, såfremt der er interesse hos alle, kigge på og afprøve et par alternative teknikker, men det kræver en enighed på holdet.

Undervejs i forløbet vil der blive inviteret fotografer eller andre kreative personer med forskellige tilgange til fotografiet og det at være kreativ.

På Kreativ Masterclass i Fotografi vil vi have fokus på følgende:

  • Arbejde med et fotografisk/kunstnerisk projekt - Vi tager udgangspunkt i selvvalg projekt eller vi beslutter et oplæg til et projekt, som du arbejder med som et gennemgående projekt igennem forløbet. Vi arbejder og kigger på alle aspekter i at arbejde med kreative projekter, fra oplæg, idefase, inspiration, dødvande over det mere konkrete med selve udførslen og til slut produktion eller slutprodukt.
  • Kreativ, fotografisk og kunstnerisk inspiration - Undervejs kigger vi på andre fotografer og kreative personer og diskutere deres udtryk, tilgange, metoder. Vi kigger på og diskuterer hinandens billeder og udtryk og deler viden mellem os.
  • Dig - Fordi det handler om dig som menneske og dine værdier og det der betyder noget for dig. Det handler om selvværd fremfor selvtillid. Hvad betyder noget for dig. Hvilke grundværdier er vigtige og hvordan finder du ind til dem og hvordan hænger alt det så sammen med at arbejde med din passion og dit fotografi. Gennem øvelser, leg, fotografi, sparring og coaching arbejder vi med dig og dine værdier. For gennem indsigt skabes klarhed og gennem klarhed opnås en større vished om hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt og dermed tror jeg på, at du bliver en bedre fotograf. Gennem selvforståelse og indsigt, får du også en langt bedre forståelse og fornemmelse for, hvad der betyder noget for dig som kreativ og fotograf.
  • Dig som kreativ og som fotograf - Hvad betyder det at være kreativ og kræves det for at være en god fotograf. Hvordan arbejder jeg aktivt med kreativitet og er det noget jeg kan lære. Hvordan du kan arbejde kreativt med dit fotografi.
  • Og en masse andet...


Undervisningsform:

Undervisningsformen er en blanding af "klasseundervisning", øvelser, arbejde i marken, individuel sparring, gennemgang af billeder og dit projekt og diskussion om andre kunstnere og kreativitet. Endvidere vil undervisningen være suppleret med gæsteundervisere.

Vi mødes en weekenddag hver måned (typisk en søndag), hvor dagen er forberedt på forhånd, således vi kan hoppe direkte ned i materien og arbejde med vores fotografi, passion og kreativitet. Kræves der forberedelse til dagen har du fået besked om dette enten på den forgående mødegang eller i god tid via mail eller Facebook.

Som en del af forløbet er indlagt 5-6 sessioner a 30 min, hvor du over Skype eller telefon, får feedback på dit arbejde og retning. Det er en mulighed for at få extra sparring eller måske et lille skub, hvis du føler behov for det.

Som deltager får du også adgang til en lukket Facebook gruppe, hvor vi deler billeder, inspiration og synspunkter undervejs i forløbet.


Alt det praktiske

Tidspunkt og forplejning
Undervisning en weekend-dag (typisk søndag) pr måned fra 9.30 - 16.30. 
(døren er åben og der er kaffe på kanden fra 9.00).

Der vil være friskbagte boller, smør, ost og marmelade
samt kaffe, the, vand og frugt.
Du skal selv medbringe frokost (adgang til køleskab).

Undervisningsdage (primært søndage)
År:
Datoer planlægges når der er deltagere til hold

Økonomi
12.000,-kr
(betaling fordeles med 50% ved tilmelding ,
herefter 25% + 25% fordelt over forløbet)
Betaling til Sydbank
reg nr. 6813 kontonr 1111913
med angivelse af KMC-år + navn

I forbindelse med evt. gæstelærere kan der forkomme en separat
betaling til dækning af omkostninger og evt. materialer.
Gæstelærere, der ikke er planlagt som en del af forløbet,
hyres kun ved 100% enighed i gruppen.

Varighed og antal timer.
Kreativ Masterclass i Fotografi strækker sig over et år med ca 60 kursustimer,
fordelt over 10 weekenddage (en dag pr weekend i 10 måneder)
samt seks 1:1 sparringssessioner a 30 min. 
Undersvisningen udgør i alt 63 timer.

Adresse og transport
Al undervisning foregår som udgangspunkt på Frejasvej 26, 3400 Hillerød

S-tog til Hillerød St. og ca 7-8 min. på cykel eller 25-30 min gang.


Send din ansøgning ved at udfylde nedenstående formular og samtidig send 5 fotos til ole@tempus-temporis.dk De skal være i JPEG format og max 1024 pixels på den lange led og i 72 dpi. Navngiv billeder med dit navn plus et fortløbende nummer.

Du får besked omkring optagelse seneste 2 dage efter ansøgningsfristens udløb eller løbende.

Tempus-Temporis @2020
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis!